هاست لینوکس

میزبانی بر روی سرورهای قدرتمند لینوکسی

هاست لینوکس L50

هاست لینوکس
میزان فضا 50 مگابایت
ترافیک ماهانه 2/5 گیگابایت
ا عدد دیتابیس MySql
سی پنل

هاست لینوکس L100

هاست لینوکس
میزان فضا 100 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L200

هاست لینوکس
میزان فضا 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L500

هاست لینوکس
میزان فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L1000

هاست لینوکس
میزان فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L2000

هاست لینوکس
میزان فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L3000

هاست لینوکس
میزان فضا 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل

هاست لینوکس L5000

هاست لینوکس
میزان فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 250 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
سی پنل