دامنه و انتخاب نام آن

دامنه و انتخاب نام آن دامنه چیست ؟ در واقع نام وب سایت شما را دامنه یا دامین می گویند. قسمت نام که قسمت اصلی یک دامنه است می تواند نام شرکت ، کمپانی ،…